CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

HelpUrl i WebPart

Man kan lägga till HelpUrl i en WebPart, för att användare kan klicka och få instruktioner eller hjälp med just denna webpart. För att göra det manuellt, ska man klicka på pilen, välja “modify this web part”, och sedan i “Advanced” skriva url-länken i “HelpUrl”-fältet.

För att lägga till HelpUrl ifrån början, när sajter skapas, måste man ange den egenskapen i onet.xml i Module för din sajt.

Man måste hitta <property>, och ändra den:

<property name="HelpUrl" type="string">http://sr.se</property&gt;

Så ser hela biten ut i onet.xml:

    <AllUsersWebPart WebPartOrder="1" WebPartZoneID="ToolbarZone"><![CDATA[
     <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
     <webParts>
<webPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v3">
  <metaData>
   <type name="MySolution.SharePoint.WebParts.Toolbox.Toolbox,
             MySolution.SharePoint.WebParts,
             Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
             PublicKeyToken=bced5ea8e74d1a7e" />
   <importErrorMessage>Cannot import this Web Part.</importErrorMessage>
  </metaData>
  <data>
   <properties>
    <property name="AllowClose" type="bool">False</property>
    <property name="Width" type="string" />
    <property name="AllowMinimize" type="bool">False</property>
    <property name="AllowConnect" type="bool">True</property>
    <property name="ChromeType" type="chrometype">None</property>
    <property name="TitleIconImageUrl" type="string" />
    <property name="Description" type="string" />
    <property name="Hidden" type="bool">False</property>
    <property name="TitleUrl" type="string" />
    <property name="AllowEdit" type="bool">False</property>
    <property name="Height" type="string" />
    <property name="MissingAssembly" type="string">Cannot import this Web Part.</property>
    <property name="HelpUrl" type="string" />
    <property name="Title" type="string">Toolbox</property>
    <property name="CatalogIconImageUrl" type="string" />
    <property name="Direction" type="direction">NotSet</property>
    <property name="ChromeState" type="chromestate">Normal</property>
    <property name="AllowZoneChange" type="bool">True</property>
    <property name="AllowHide" type="bool">True</property>
    <property name="HelpMode" type="helpmode">Modeless</property>
    <property name="ExportMode" type="exportmode">All</property>
   </properties>
  </data>
 </webPart>
 </webParts>
     ]]></AllUsersWebPart>

Däremot är det svårare att lägga till det i en <View List=”…. Det finns flera sidor (1, 2, 3,  4, 5)som berättar hur man gör det men jag har inte fått det att funka.

Jag har försökt ändra det manuellt och hämta det via Sharepoint Solution Generator (se mitt andra inlägg om det), men egenskaperna för <View List…. hänger inte med då:

<View List="Lists/Courseu20Documents" BaseViewID="0" WebPartZoneID="RightColumnZone" WebPartOrder="2" />

Om man kör på det sättet, så blir det XML-error på sajten man skapar:

<View List="CourseDocuments" 
	BaseViewID="0" 
	WebPartZoneID="RightColumnZone" 
	WebPartOrder="3">
	
  <![CDATA[
    <WebPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v3">
      <Title>Pending Registrations</Title>
      <HelpLink>http://sr.se</HelpLink>
    </WebPart>
  ]]>
</View>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...

SharePointDiver

SharePoint på ren svenska

%d bloggers like this: