CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Polymorfi och javascript

En skräckscenario: du använder två javascript-bibliotek. Men de har var sin funktion som har samma namn. Det spelar även ingen roll om antalet inparametrar är olika. Så det blir samma sak som myfunc(param1, param2) och myfunc(param1). Grejen är att funktionen som laddas sist är den som kommer köras. Katastrof! Men det finns lösningar. Börja läsa här om hur man kan simulera polymorfi i javascript på about.com.

Säg vi har en funktion som heter MoveToDate(strdate, ctxid) den ingår i init.debug.js (som används av Sharepoint kalenderwebpart). Sedan har vi något annat javascript-bibliotek som också har MoveToDate(param).

Låt oss göra det polymorfiskt. Här är koden:

<script type="text/javascript" 
       src="/_layouts/yourproject/jquery.min.js">
</script>
<script type="text/javascript">  
$(document).ready(function() {
      MoveToDate = function(dt, ctxid) {
        if(ctxid != undefined) {
            ULSA13:;
 	           CoreInvoke('_MoveToDate', dt, ctxid);
         }
        else {
        //Do what other MoveToDate(param) should have done
        }
    };
  });
</script>

Så, svårt är det inte. Det måste dock definieras allra sist, det är därför det körs i jquery-funktionen ready. window.onload funkar inte riktigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...

%d bloggers like this: