CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tillgänglighet i SharePoint

From 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet inkluderad i svenska diskrimineringslagen. Detta krav på tillgängligt webbinnehåll ställer högre krav på SharePoint-baserade webbplatser i offentliga sektorn (och helst i alla webbplatser). Regler och riktlinjer för tillgänglighet på webben är definierade av W3C i ett dokument som heter: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 vilket finns i en auktoriserad översättning på svenska: Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0. (Gjort av Funka)

Hur ska vi tänka om Tillgänglighet i SharePoint

Som vilket webbaserat system som helst bör man i SharePointlösningar tänka på tillgänglighet i alla faser av projektet. Liksom säkerhet och prestanda, finns Tillgänglighet med både i Design- och arkiktekturfasen, i utvecklingen, i lanseringen och utbildingen samt i förvaltningen av ett system. Det ska finnas med Governance-modellen.

SharePoint är såklart inte ett vanligt webbsystem, utan det är ett stort metasystem. Vi kan dela in det i tre lager för att kunna hantera problem som kan uppstå:

Tre lager av SharePoint som påverkar tillgänglighet.

”Sköldpaddor hela vägen ner”: Tre lager av SharePoint som påverkar tillgänglighet: Platform, Egna Lösningar och Använarinnehåll

  1. Platform (SharePoint-standarduppsättning). Microsoft har varit med och skrivit WCAG 2 och gör kontinuerliga förbättringar för tillgänglighet. Tillgänglighet i olika delar – olika features – i SharePoint varierar starkt. Ett exempel är att tabeller har minskat i sid-layouter. Ett annat exempel är att “Tags and Notes”-webparten (som har haft rentutav ogiltig html-markup) tas bort i SharePoint 2016 Preview.
  2. Egna lösningar/anpassningar (allt från tunga farmlösningar, masterpages, page layouts till enkla Content Editor Webparts). Vi, som konfigurerar och anpassar SharePoint, bör alltid tänka på tillgänglighet. Det ska vara självklart som arbete med prestanda och säkerhet. I varje projekt mäter vi och följer upp prestanda och säkerhet. På lika stort allvar måste vi ta tillgänglighet. Det är av fördel att ha riktiga tillgänglighetstester i en leverans.
  3. Användarinnehåll (redaktionellt material, newsfeed, listinnehåll, blogginlägg mm). Med hjälp av utbildning och intern marknadsföring bör man höja medvetenheten kring tillgänglighet. Ett av tydliga exemplen är att lägga till en beskrivande text på varje bild (som är ej dekoration). Vi, SharePointutvecklare, ska också skapa verktyg för att hjälpa redaktörer och vanliga användare att upptäcka tillgänglighetsbrister).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...

%d bloggers like this: