CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: Sharepoint

Kom igång med SPMeta2

SPMeta2 (eller bara M2) är ett relativt nytt ramverk för provisionering av SharePoint-artefakter. Bakom ramverket ligger ett gediget arbete. I den här posten vill jag skriva upp mina steg för att sätta upp ett litet projekt. För mig är SPMeta2 nytt och huvudprincipen i den här bloggposten att få en fungerande lösning så snabbt som möjligt. Informationen här kan snabbt bli inaktuell, eftersom SPMeta2 förändras och förbättras väldigt snabbt.

Vad är SPMeta2
SPMeta är ett ramverk för att provisionera SharePoint-artefakter, allt från fält, innehållstyper, listor, dokumentbibliotek, user custom actions, ladda upp filer med mera. Klassiskt har vi gjort provisionering med hjälp av XML-baserade moduler och features. SPMeta2 erbjuder ett Fluent API som är kodbaserat. Med hjälp av SPMeta2 definierar man en modell (enkla objekt POCOs) som inte har beroendet till SharePoint. Modellen används sedan av Provision-delen som anropar modellen för specifika versioner: SharePoint 2013, SharePoint 2010, Office 365 med mera. Man kan välja CSOM och SSOM. Provision är också flexibel vad som gäller paketering: det kan vara en konsolapplikation, en SharePoint-app, ett wsp-paket, en PowerShell-modul. Se följande länkar:

Testmiljö

För att testa behöver vi en site. Jag använder min http://dev/sites/004 som jag skapat just för det här. Av någon anledning gick det inte att använda Visual Studio 2015. Så jag har min Visual Studio 2013 på en virtuell maskin med SharePoint.

Målet

Provisionera jQuery och ett enkelt skript till min site collection.

Process

Installera Visual Studio Template

m2-001

Det här kommer leda till github. Ladda ner den därifrån:

m2-002

Godkänn och Installera

m2-003

Skapa ett nytt projekt. Solution ska vara Takana. Projektet ska vara Takana.Model

m2-004

Välj “Pocos only” och Takana som prefix och gruppnamn (i mitt litet labb kommer de här inte användas, men det går så snabbt att ställa in dem här):

m2-005

Man får en bra struktur över modellen, allt prefixat och enligt best practices.

m2-006

Jag kommer att använda de här modellerna sedan:

m2-007

Nästa steg är att skapa Provision-delen. Skapa ett nytt projekt i samma VS Solution. Kalla det Takana.Provision:

m2-008

Välj SharePoint Standard och SP2013 CSOM

m2-009

Efter det har vi en VS Solution med två projekt: Takana.Model och Takana.Provision. I Takana.Provision finns CSOMProgram.cs som startar provisioneringen:

m2-010

För att börja med, behöver man sätta Takana.Provision som Startup Project (blir fetstilt)

m2-011

Efter det måste ett tillfälligt problem lösas – referensen 16-foldern. Det här ett känt problem och kommer förmodligen lösas inom kort.

m2-012

Den snabbaste vägen till att ersätta referensen är att installera ett nuget-paket som heter SharePoint Online Client Side Object Model. Även om det är för SharePoint Online, funkar det alldeles utmärkt för OnPrem också.

m2-013

Efter det lägg till Takana.Model som referens

m2-014

Byt ut siteUrl, siteModel och rotWebModel:

m2-015

Det går fort att köra den här konsolapplikationen. Nu när jag går in på min site, ser jag att jQuery har provisionerats och ett litet skript också som skriver till konsolen.

m2-016

Sammanfattning

Det här en liten manual för hur man lätt kan komma igång och prova SPMeta2. SPMeta2 är ett kraftfullt ramverk som kan användas för provisionering och uppdatering av SharePoint-applikationer. Det kan finnas en tröskel i att börja använda det. Jag hoppas att med den här bloggposten jag kan göra fler nyfikna på att prova SPMeta2 och kodbaserad provisionering för att det är ett framtidssäkert sätt att arbeta med SharePoint.

Method “GetList” does not exist

I troubleshooted a piece of CSOM code in SharePoint 2013. I got the following error:

Method “GetList” does not exist

The reason was that the method GetList was not imlemented until March 2015 CU (15.0.4701.1001), and the SharePoint farm I had was SharePoint 2013 SP1 (15.0.4569.1000). So the solution is to install the Cumulative Update or use web.Lists.GetByTitle. GetByTitle has one aweful shortcoming: it doesn’t work in multilingual environments. So I have recommended to install the March 2015 CU.

Tillgänglighet i SharePoint

From 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet inkluderad i svenska diskrimineringslagen. Detta krav på tillgängligt webbinnehåll ställer högre krav på SharePoint-baserade webbplatser i offentliga sektorn (och helst i alla webbplatser). Regler och riktlinjer för tillgänglighet på webben är definierade av W3C i ett dokument som heter: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 vilket finns i en auktoriserad översättning på svenska: Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0. (Gjort av Funka)

Hur ska vi tänka om Tillgänglighet i SharePoint

Som vilket webbaserat system som helst bör man i SharePointlösningar tänka på tillgänglighet i alla faser av projektet. Liksom säkerhet och prestanda, finns Tillgänglighet med både i Design- och arkiktekturfasen, i utvecklingen, i lanseringen och utbildingen samt i förvaltningen av ett system. Det ska finnas med Governance-modellen.

SharePoint är såklart inte ett vanligt webbsystem, utan det är ett stort metasystem. Vi kan dela in det i tre lager för att kunna hantera problem som kan uppstå:

Tre lager av SharePoint som påverkar tillgänglighet.

”Sköldpaddor hela vägen ner”: Tre lager av SharePoint som påverkar tillgänglighet: Platform, Egna Lösningar och Använarinnehåll

 1. Platform (SharePoint-standarduppsättning). Microsoft har varit med och skrivit WCAG 2 och gör kontinuerliga förbättringar för tillgänglighet. Tillgänglighet i olika delar – olika features – i SharePoint varierar starkt. Ett exempel är att tabeller har minskat i sid-layouter. Ett annat exempel är att “Tags and Notes”-webparten (som har haft rentutav ogiltig html-markup) tas bort i SharePoint 2016 Preview.
 2. Egna lösningar/anpassningar (allt från tunga farmlösningar, masterpages, page layouts till enkla Content Editor Webparts). Vi, som konfigurerar och anpassar SharePoint, bör alltid tänka på tillgänglighet. Det ska vara självklart som arbete med prestanda och säkerhet. I varje projekt mäter vi och följer upp prestanda och säkerhet. På lika stort allvar måste vi ta tillgänglighet. Det är av fördel att ha riktiga tillgänglighetstester i en leverans.
 3. Användarinnehåll (redaktionellt material, newsfeed, listinnehåll, blogginlägg mm). Med hjälp av utbildning och intern marknadsföring bör man höja medvetenheten kring tillgänglighet. Ett av tydliga exemplen är att lägga till en beskrivande text på varje bild (som är ej dekoration). Vi, SharePointutvecklare, ska också skapa verktyg för att hjälpa redaktörer och vanliga användare att upptäcka tillgänglighetsbrister).

Onpremifying SharePoint apps

onpremify-001

We want to make an app available in SharePoint OnPrem, we want to onpremify it. Rethink SharePoint apps and provisioning SharePoint artifacts.

It has been a while since I updated my blog – Chuvash.eu. I had my vacation, I visited the sunny and green Chuvashia. Now I am back and I am looking forward to an awesome SharePoint Autumn. One of the first things I had to deal with in this SharePoint Autumn was Onpremifying of a SharePoint Online App. We have an app that has gained popularity and we want to make it available for SharePoint OnPrem. There is no such word Onpremify (yet?), I know, it is a Swenglish happy word making (onpremifiera), but I like the word “onpremify” a lot.

There is still uncertainty around the purpose of SharePoint apps. One app type, though, has been used a lot in our company: an app that provisions SharePoint Artifacts – that creates SharePoint Applications. What I mean by SharePoint Applications can be read in my blog post:

The successful app type creates SharePoint Applications – by provisioning needed SharePoint artifacts (Fields, Content Types, Lists, Page Layouts, Styles, Scripts, Web Parts, Pages…). Often it is a one time job: When the SharePoint application is provisioined, it is finished.

onpremify-002

When you’re about to onpremify such an app, you have three main choices:

 1. Install app in OnPrem. Requires the App Infrastructure in place and a separate build of the app (15.0.0.0 version)
 2. Make a parallel version of the app using a farm solution (not good at all)
 3. Invoke the provisioning code from a console app (I recommend this one)

The choice 1 might seem obvious, but not all companies have a functioning app infrastructure (a dedicated server for Provider Hosted apps, S2S Trust and Governance around it). The choice 2 splits your app into two variants and makes it hard to maintain.

On the other hand, the choice 3 might seem crazy, when you hear it for the first time. A Console App? But give it time, think about it. The idea comes from the awesome SharePoint Provisioning Library SPMeta2, where the Model (SharePoint Artifacts) and Executing are separated. Your model for Fields, Content Types, and Lists and so on, is an agnostic code based definition that can be used for SSOM and CSOM, for SharePoint 2013, SharePoint Online, SharePoint 2016 and SharePoint 2010. SPMeta2 eliminates the need for XML and wsp packages.

So my recommended approach for onpremifying SharePoint apps where the main goal is to provision SharePoint Applications is to move the provisioning code into a separate VS Project. The SharePoint App Project (mainly AppManifest.xml) remains the same, The App Web Project is made to a “stupid” interface that invokes the Provisioning Library. We also create a new interface – a Console App. You can replace the console app with a Windows Application, a Web Application, PowerShell Script, An admin page in Central Admin – whatever suits you. The Console app can be used not only in OnPrem, but also in SharePoint Online.

SPMeta2 vs. PnP vs. Own Framework

Every developer with Self-Respect uses a framework for provisioning SharePoint artifacts. It might be some own utilities or preferably public framework, because you don’t want to repeat yourself, especially in SharePoint. When SPMeta2 and PnP are available it is not smart to reinvent the wheel. I usually recommend to use one of them. I personally prefer SPMeta2 because… mainly because it is more complete and consistent. Read more about SPMeta2 vs. PnP comparison.

Resetting SharePoint Search Configuration Cache

Now it is the second time it happens that the search cannot return any results. This hickup is rare but it happens. To solve it I had to follow these steps:

 1. Stop the Timer Service
 2. Clear the configuration cache
  1. Find in \ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config the folder where the file cache.ini exists
  2. Delete every file from this folder EXCEPT cache.ini
  3. Open cache.ini, delete the content and put ’1′ (without the quotes) in it and save the file
 3. Restart the Timer Service
 4. Index reset
 5. Full crawl

Source: ITIDea. The linked blog post saved my afternoon today. Thank you, Anita Boerboom.

Why Swedish matters

I Sverige är engelskan är väldigt stark. Speciellt i IT-branschen är vi vana att ha i princip allt på engelska, från kommentarer i koden till stora upphandlingar, rapporter och dokumentation. Trots det ser jag ett stort behov av att kunna prata om IT på svenska. Det gäller både lokala företag och globala företag. Det finns flera anledningar:

 • Företag i Sverige följer svenska lagar som är skrivna på svenska, för att leva upp till kraven ska man kunna formulera sig på svenska.
 • Modersmål eller det språk som man använder mest i vardagen (gäller mig bland annat) är den snabbaste vägen för kommunikation som ger en högre grad av nyansering. Att kunna nyansera krav och önskemål tidigt i projekt är guld värt (enligt många av mina korrespondenter). Man behöver spendera mindre tid på att formulera och tolka krav.
 • En mer ideologisk anledning (men en viktig sådan) är att vi som bor i Sverige har skyldighet att utveckla och hålla svenskan levande, inte minst inom IT-sektorn.

Svenska är en stor möjlighet för att verkligen ge mervärde till våra kunder, möta dem på hemmaplan, prata ett gemensamt språk.

Startpunkten till den här diskussionen har varit en ny webinar som jag planerar hålla den 14 april kl 10. Webinarens titel är SharePoint i molnet.Det finns ganska mycket information om SharePoint Online och Office 365 på engelska. Det är dock ganska sparsamt med information på svenska.

https://www.eventbrite.com/e/sharepoint-i-molnet-tickets-15976529229

Det här är det som väntar dig som vill delta i webinaren:

Intresset för SharePoint Online och Office 365 växer allt mer. Vad behöver man tänka på när man ska använda SharePoint i molnet, vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna.

I den här webinaren pratar vi även om skillnaderna mellan SharePoint Online och SharePoint 2013. Vi bjuder in till en webinar med öppen diskussion för era frågor.

Den här webinaren är för er som:

– Vill veta mer om SharePoint Online.

– Vill lyssna och diskutera det på svenska.

– Vill höra om andras erfarenheter och tankar kring det.

Detaljer om hur man deltar i webinaren kommer lite senare.

Publishing Visio diagrams as html image maps

imagemap-014

I got a question from a customer: We have our processes defined in Visio, we don’t have SharePoint Enterprise CALs to use the Visio webpart. We have links in process maps. What can we do?

Well there are three five ways to solve this business need:

 1. Find money for SharePoint Enterprise – Very expensive
 2. Show Visio diagrams as pdf files on SharePoint Pages – Expensive.
 3. Embed Visio diagrams as html image maps – Least expensive
 4. Embed Visio diagrams as svg pictures – Separate blog post.
 5. Link to Visio files that are opened using Visio Web Viewer in a new browser tab.

If the business needs other features available only in Enterprise, just use the solution 1. Stop reading.

If you are looking for alternatives, then consider pdf and image maps. I have seen projects where pdf files were embedded in the SharePoint Pages. It required a pdf plugin in IE, a lot of time to make it look the same in different browsers and the scroll and fixed size was still there. It was expensive because of the development and configuration time.

In this blog post, I want to show the alternative number 3: embedding Visio diagrams as html image maps. This is only a Proof-of-concept so far.

Image Maps

Image maps are an old html fellow that can contain links on an image. Links can be connected to areas using coordinates. During a brainstorming session, we thought: what if we define image maps using Gimp or some other graphic tool. This manual procedure is not good when it is time to update the diagrams: it will require a lot of manual work to keep it up to date. So we need to be able to export a Visio diagram to an image map.

Visio

Actually Visio lets you export a diagram as an image map. All you need is to save it as as web page. Just to demonstrate I created a simple drawing:

imagemap-001

Then I added a hyperlink to a shape:

imagemap-002

Then I saved it as a web page:

imagemap-003

Getting the actual image map

The web page that Visio creates, is a frameset:

imagemap-004

So the actual content (the image map) is inside the _files folder:

imagemap-005

You can find the filename of the image map html by reading the main page (Process-Main.html in my case). Usually it is png_1.html (for the first Visio page):

imagemap-006

In the page where you want publish the process diagram, add a script editor webpart (or a content editor webpart):

imagemap-007

Edit snippet, as usual:

imagemap-008

Now you have to copy image tag and the map tag from the html:

imagemap-009

Paste it into the Script Editor:

imagemap-010

The image tag points to an image that is present in the same folder: png_1.png. We can upload it to a library and update the src attribute. In my case, to test it quickly, and because my image is not big, I’ll create a base64 string of that image using an online tool – dataurlmaker:

imagemap-011

Update the src attribute in the Script editor webpart:

imagemap-012

That’s it, now we have an image map, a drawing that has clickable elements with links to subprocesses:

imagemap-013

Summary

This is a proof-of-concept that I will share for publishing Visio drawings as html image maps. It works even in SharePoint Foundation (!). The publishing and republishing involves these three steps:

 1. Save a Visio file as a webpage (for new and updated files)
 2. Copy html parts to a SharePoint page
 3. Update the image reference

The steps are not aimed for end users. But given that you have clear instructions and guidelines how to publish drawings in SharePoint, even editors with basic knowledge about html can do it. This approach lets you keep Visio files as the source and update the process pages in SharePoint quite easy.

Next step

If this method works in a real environment, next step would be to create a tool for automatic conversion of Visio files to image maps.

Struggling with Taxonomy in CSOM

The parts of the CSOM for updating Taxonomy fields are really cumbersome. I mean, look at this code, nicely provided by Vadim Gremyshev (@vgrem). To set a value in a taxonomy field we have to assemble a text representation, and adding a “fake” lookup id.

What is needed is a wrapper for handling Taxonomy fields. SPMeta2 and PnP don’t seem to have it yet.

Another issue that I have struggled with today was the missing Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.dll. If you see this error (set customErrors=”Off” in the Web.config), then you have update the reference in the Visual Studio project:

missingtaxonomy-002

Open Properties for the reference called: Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy and ensure that Copy To Local is set to True:

missingtaxonomy-003

For some reason, this reference added through “App for SharePoint Web Toolkit” nuget package adds a reference to an assembly from your computers GAC.

Bypass all custom jslink

bypasscustomjslink-001

Client Side Rendering (CSR) and jslink are great for customizing lists and forms in SharePoint. In my current project we use it a lot of it. A disadvantage of that path, although, is that it might occur javascript errors, during the development phase, but also in production. We do, of course, our best to leverage the best jslink code, but unfortunately we have to live with the fact that errors can occur, especially when we use it for NewForm, EditForm, DisplayForm and View (in list and grid).

If an error occurs, it won’t stop the rest of javascript (it is wrapped in try and catch by SharePoint), but the fields will still not function as intended. It can also be some “corrupt” or old data in the field value that will “break” the jslink code.

I would like to suggest one little fix, an idea I’ve come up to in my jslink-heavy project:

Use a custom url parameter to stop all custom jslink execution.

The query string parameter can be called bypasscustomjslink=true

In every custom jslink, start with this line of code:

That’s it. If you have this in place, you can just manually add this to your url in browser:

?bypasscustomjslink=true

or

&bypasscustomjslink=true

Then all the customized fields and views will be uncustomized until bypasscustomjslink=true is removed. While viewing and editing list items in this uncustomized mode, you can access and repair data as if you never had adjusted it with jslink.

Using this does not mean you can “relax” and start writing crappy code. You still have to produce good code and anticipate all possible errors. bypasscustomjslink is just a convenient “emergency exit” aimed for developers and support to quickly solve problems without needing to reset the JSLink property on fields and list views.

Client Side Rendering with Async dependencies

Yesterday I asked a question on SharePoint StackExchange:

I also asked Elio Struyf on Twitter:

Good idea, Elio Struyf! Now I want to try it out.

Preparations

In this case I’ll be using my example from my blog post yesterday:

Drag and Drop Image using Client Side Rendering

I have created a new list and added a lookup field to my previous list. What I get is a Title of the lookup item, but not my custom field called DragAndDrop. In my test I will try to load the DragAndDrop Image using an ajax call and rendering it after Client Side Rendering is done with my item.

To be complete, I want to show some screenshots for my lookup field:

csr-async-001csr-async-002

It will result in this OOTB rendering:
csr-async-003

Trying out CSR with async dependencies

While working with jslink, first of all I want to show a loading image instead of an empty html element, to show that something is loading:
csr-async-004

Here is the skeletton of the jslink file:

(function () {
  'use strict';

  var display = function (ctx, field) {
    var containerId = "tolle";
    var loadingImg = _spPageContextInfo.webAbsoluteUrl + "/_layouts/images/loadingcirclests16.gif";
    //unfortunately SP.Utilities.Utility is not defined at this stage
    //SP.Utilities.Utility.getImageUrl("loadingcirclests16.gif");    
    return ['<div id="', containerId, '"><img src="', loadingImg, '"/></div>'].join('');
  };

  var overrideContext = {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'TolleLookup': {
      'DisplayForm': display
    }
  };

  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

Making an ajax call

Next step is to initiate an ajax call. I am trying to avoid the jQuery dependency. There is so much you can do with the built-in javascript functions. For making an ajax call I am using SP.RequestExecutor.js

Here is the result:

csr-async-005

The code should be quite self explaining:

(function () {
  'use strict';

  var onDataRetrieved = function(response) {
    console.log("yippie");
    var data = JSON.parse(response.body);
    var imgSrc = data.d.DragAndDropImage;
    var container = document.getElementById("tolle");
    container.innerHTML = ['<img src="', imgSrc, '"/>'].join('');
  }

  var onError = function(response) {
    console.error("failed", response);
  }
  var initiateAjaxCall = function(ctx) {
    var item = ctx.CurrentItem;
    var fieldName = ctx.CurrentFieldSchema.Name;
    var fieldValue = item[fieldName];
    
    var itemId = fieldValue.split(";#")[0];
    var lookupListId = ctx.ListSchema.Field[0].LookupListId;
    var url = [window._spPageContextInfo.webAbsoluteUrl,
      "/_api/web/lists/getbyid('",
      lookupListId,
      "')/Items(",
      itemId, ")?$select=DragAndDropImage"].join("");
    SP.SOD.registerSod('sp.requestexecutor.js', '/_layouts/15/sp.requestexecutor.js');
    SP.SOD.executeFunc("sp.requestexecutor.js", "SP.RequestExecutor", function () {
      var executor = new SP.RequestExecutor(window._spPageContextInfo.webAbsoluteUrl);
      executor.executeAsync(
        {
          url: url,
          method: "GET",
          headers: { "Accept": "application/json; odata=verbose" },
          success: onDataRetrieved,
          error: onError
        }
      );
    });
  }
  var display = function (ctx, field) {
    if (!ctx.CurrentItem[ctx.CurrentFieldSchema.Name]) { //if there is no value
      return "";
    }
    var containerId = "tolle";
    var loadingImg = window._spPageContextInfo.webAbsoluteUrl + "/_layouts/images/loadingcirclests16.gif";
    initiateAjaxCall(ctx);
    //unfortunately SP.Utilities.Utility is not defined at this stage
    //SP.Utilities.Utility.getImageUrl("loadingcirclests16.gif");    
    return ['<div id="', containerId, '"><img src="', loadingImg, '"/></div>'].join('');
  };

  var overrideContext = {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates = overrideContext.Templates || {};
  overrideContext.Templates.Fields = {
    'TolleLookup': {
      'DisplayForm': display
    }
  };

  SPClientTemplates.TemplateManager.RegisterTemplateOverrides(overrideContext);
})();

Next steps and further considerations

It seems to work, although I have some considerations:

 1. What happens if the data from the ajax call is retrieved before Client Side Rendering is done (then the container is not rendered yet). Even if the risk for that is low, it should be handled properly.
 2. It would be good to have a consistent look and feel in the Display form and in the list view. To make it possible, following should be done:
  1. We must create references to html elements (containers) with unique ids, need to implement logic for generating ids and keeping track of the right elements.
  2. Ajax calls should be bundled, otherwise it will hugely impact the performance, even in a list view with 30 items.
Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Coder, Speaker, Author

Office 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know about SharePoint - CommunicoCuspis

SharePointDiver

SharePoint på ren svenska