CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: SPList

Interna fältnamn i SPList

Här är en väldigt bra lista över fältnamn, eller denna lista, till och med bättre i SPList, både Display Name, Internal Name och GUID.

En annan bra länk är förklaringen om hur interna fältnamn är uppbyggda av Marc Anderson.

För att se interna namnet kan man klicka på kolumnrubriken (för att sortera) så ser man det i URL:en.

 

EDIT: den här tyckte jag mycket om.

Bläddra i Sharepoint från Android

Det finns en app som heter Quick Browser för Android från SPElements. Med den kan man bläddra i olika bibliotek och listor i en sharepoint direkt från mobilen. Mycket smidigt.

Den aktuella versionen är 0.2.8. Den uppdateras rätt så ofta och blir bättre och bättre. Den enda nackdelen jag tycker är att man får alla element i ett bibliotek bara som en lista. Om det är image library så måste man long-klicka på ett element för att “download and view”. Mycket smidigare hade det varit om bilder visades i en Gallery.

Quick Browser screenshot
Quick Browser screenshot

Komma åt Title-kolumnen i SPList

Vad gör man om man vill lägga till Title-kolumnen till en ny vy?

SPField fieldTitle = scheduleList.Fields["Title"];

Det kommer funka, men Title kommer vara bara text, utan en länk till SPListItem.

Kolla på den koden:

SPField fieldTitle = scheduleList.Fields[SPBuiltInFieldId.LinkTitle];

Här hämtar vi kolumnen som heter i Sharepoint “Title linked with item menu”. Det finns fler sådana “inbygda” kolumner.

Hämta schema från en befintlig SPList

Ibland är det så att man vill ha en speciell mall för en SPList, man har redan skapat en mall manuellt på sajten. Då är det enklaste sättet att hämta schema.xml och Windows SharePoint Services 3.0 Tools. När man installerat det så startar man Sharepoint Solution Generator 2008.

Sharepoint Solution Generator 2008

Sedan måste man hitta sin lista, eller dokumentbiblioteket och exportera. Sedan är det bara att importera till sitt projekt i Visual Studio.

Ändra query på en SPView i koden

När man vill ändra hur data ska visas i en SPView i SPList, då måste man ändra CAML-Query. Det enklaste sättet att skapa en CAML Query är att använda ett program som heter CAML Query Builder. Ta bara bort <Query> och </Query> för att de behövs inte.

Sedan är det bara att loopa igenom alla vyer man behöver.

private void UpdateQueryInGroupViews(SPList list)
{
  for (int i = 1; i < 11; i++)
  {
    string viewname = String.Format("Group {0:D2}", i);
    SPView view = list.Views[viewname];
    string query = 
        String.Format(
            "<Where><Or><Contains><FieldRef Name='Group' />"
            + "<Value Type='Text'>{0:D2}</Value></Contains>"
            + "<IsNull><FieldRef Name='Group' /></IsNull></Or></Where>"
            + "<OrderBy><FieldRef Name='EventDate' Ascending='True' />"
            + "</OrderBy>", i);
    view.Query = query;
    view.Update();
  }
}

I denna query sorterar vi efter Start Date och visar bara händelser för sin grupp.

Radera en specifik sida i en site

Om man vill radera någon specifik sida som finns på flera siter, så måste man loopa igenom alla SPList objekt som finns i ett SPWeb objekt.

På ett SPList som heter “Pages” ska man loopa igenom alla SPListItem och radera den som har Title som man är ute efter.

Jag raderar alla sidor som heter “schedule.aspx”:

private void DeleteScheduleAspx(SPWeb web)
{
  bool found = false;
  foreach (SPList list in web.Lists)
  {
    if (list.Title.Equals("Pages") 
      && list is SPDocumentLibrary)
    {
      foreach(SPListItem item in list.Items) 
      {
        if(item.Name.Equals("schedule.aspx")) 
        {
          item.Delete();
          list.Update();
          found = true;
          break;
        }
      }
    }
    if (found)
    {
      break;
    }
  }
}
Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Coder, Speaker, Author

Office 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know about SharePoint - CommunicoCuspis

SharePointDiver

SharePoint på ren svenska