CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: SPView

Komma åt Title-kolumnen i SPList

Vad gör man om man vill lägga till Title-kolumnen till en ny vy?

SPField fieldTitle = scheduleList.Fields["Title"];

Det kommer funka, men Title kommer vara bara text, utan en länk till SPListItem.

Kolla på den koden:

SPField fieldTitle = scheduleList.Fields[SPBuiltInFieldId.LinkTitle];

Här hämtar vi kolumnen som heter i Sharepoint “Title linked with item menu”. Det finns fler sådana “inbygda” kolumner.

Ändra query på en SPView i koden

När man vill ändra hur data ska visas i en SPView i SPList, då måste man ändra CAML-Query. Det enklaste sättet att skapa en CAML Query är att använda ett program som heter CAML Query Builder. Ta bara bort <Query> och </Query> för att de behövs inte.

Sedan är det bara att loopa igenom alla vyer man behöver.

private void UpdateQueryInGroupViews(SPList list)
{
  for (int i = 1; i < 11; i++)
  {
    string viewname = String.Format("Group {0:D2}", i);
    SPView view = list.Views[viewname];
    string query = 
        String.Format(
            "<Where><Or><Contains><FieldRef Name='Group' />"
            + "<Value Type='Text'>{0:D2}</Value></Contains>"
            + "<IsNull><FieldRef Name='Group' /></IsNull></Or></Where>"
            + "<OrderBy><FieldRef Name='EventDate' Ascending='True' />"
            + "</OrderBy>", i);
    view.Query = query;
    view.Update();
  }
}

I denna query sorterar vi efter Start Date och visar bara händelser för sin grupp.

Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...