CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: tips

1DayLater.com – the best time tracking

time trackingI discovered a great tool for time tracking: 1DayLater. So far I am very pleased. You can add activities, write hash tagged descriptions, get an overview over you consultant hours and much more

powershell.exe -Command

man kan skapa en .bat-fil med olika powershell-anrop:

powershell.exe -Command "& {.\Script1.ps1}"

Videokurs om Web Content Management

På microsoft.com finns en ny videokurs om web content management. Där kan du lära dig om hur man implementerar cms-funktionalitet med sharepoint, bl.a.: content types, page layouts med mera. Tack för tipset, deutschsprachige Sharepoint-Community.

Autocomplete för sökruta i Sharepoint

Ett mycket trevligt projekt: Search As You Type på Codeplex. Ladda ner textfilen och lägg till javascript och css från den filen till masterpage. Så enkelt är det. Jag har testat det genom att direkt stoppa in koden i Chrome Console.

uls logger

Det finns ett intressant projekt på codeplex: ULS Logger. Är absolut värt att testa.

parametrar i powershell-funktioner

Man kan skapa funktioner med parametrar som påminner mycket om i C#. Så i stället för:

function Just-Test {
  Write-Host $args[0]
}

Skriv:

function Just-Test($param) {
  Write-Host $param
}

I det här exemplet är det inte så stor skillnad men tänk om du har flera parametrar. För det första behöver du inte hålla reda på vilket är vilket ($args[0], $args[1] osv) och för det andra är det också lättare att snabbare testa om de inte är null:

if($site -ne $null -and $url -ne $null)
  {"Url OR Site can be given"; return}

Visa i hur länge sedan något hänt

Säg du vill visa när något har skapats. Att visa datum funkar. Ännu bättre är att visa det i stil: “För tre dagar sedan” eller så. Det finns en bra metod i SPUtility:

SPUtility.TimeDeltaAsString(Published, DateTime.Now);

ID på befintliga kolumner

Det finns en fin lista över id på kolumner som man kan lägga till. Här är ett exempel hur man kan använda det.

Här är ett exempel på två extra kolumner i contenttype:

  
<FieldRefs>
   <FieldRef ID="{23f27201-bee3-471e-b2e7-b64fd8b7ca38}"/>
   <!-- Enterprise Keywords-->
   <FieldRef ID="{3de94b06-4120-41a5-b907-88773e493458}"/>
   <!-- PublishingImage-->
 </FieldRefs>

.gitignore for android

.gitignore is very important. This file tells git which files not to care about. I found a good template for android .gitignore:


.metadata
tmp/**
.DS_Store
*.tmp
*.bak
tmp/**/*
*.swp
*~.nib
Thumbs.db
Desktop.ini
*~
*.apk
bin
gen
local.properties
*.jar
.classpath

The only thing I have added is the last row: .classpath.

Good beginners’ tutorial on android, eclipse and git

Smashing magazine has a pretty good tutorial how to start programming for android using git, github, eclipse and datastorage. I recommend:

Get Started Developing For Android With Eclipse, Reloaded

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...

SharePointDiver

SharePoint på ren svenska