Ändra query på en SPView i koden

By Anatoly Mironov