CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

migrera svn till git

Ja, hur gör man om man vill migrera till git? Låt oss säga, man vill använda github.

Jag ska berätta hur man kan göra det. Jag gör det i Linux, förmodar samma gäller Mac.

Det finns en bra manual om hur man migrerar svn till git.

Vi ska gå igenom steg för steg.

Skapa en fil som heter users.txt på ditt Skrivbord:

jmaddox = Jon Maddox <jon@gmail.com>
bigpappa = Brian Biggs <bigpappa@gmail.com>
VisualSVN Server = server <server@server.com>

Det sista är nödvändigt. Eftersom om du har skapat en repository från VisualSVN, kommer det krävas en användarmappning för det med.

Installera git-svn:

sudo apt-get install git-svn

Sedan utför dessa kommandon:

mkdir myproject_tmp
cd my_blog_tmp
git svn init https://192.168.1.3:8443/svn/repo/trunk/ --no-metadata
git config svn.authorsfile ~/Skrivbord/users.txt
git svn fetch

Observera att git-svn (med mellanslag) inte fungerar, det har bytts ut mot git svn.

Sedan är det bara en sak kvar: att klona repository:

git clone . myproject

Syftet med kloningen är att rensa bort svn-grejs. Observera punkten, skriv inte myproject_tmp, för det kommer inte att fungera.

Om du vill skicka det till github. Skapa en repo där, notera namnet. Sedan måste man radera befintliga origin:

git remote rm origin

Sedan lägg till github som origin:

git remote add origin git@github.com:username/repo-you-just-created.git
git push origin master

Om du vill göra checkout från github:

mkdir project_dir
cd project_dir
git init
git pull git@github.com:username/repo-you-just-created.git master

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...

%d bloggers like this: