CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Få alla items i Telerik Radgrid

Jag har haft följande problem: I Telerik Radgrid var Paging aktiverat. I varje Page visades 15 items, alltså när jag försökte hämta Items, så fick jag bara 15. Jag ville dock ta ut alla för att kunna skicka värden till en annan funktion på hemsidan (ModalDialog – om det i ett annat inlägg).

Efter mycket googlande har jag hittat en lösning:

grid.MasterTableView.AllowPaging = false;
grid.MasterTableView.Rebind();

Observera att man det måste vara grid.MasterTableView…

Förresten, du behöver inte ändra det tillbaka (AllowPaging = true och Rebind). Det kommer inte påverka själva griden. Lite konstigt, men det funkar. Här är ett litet exempel. Detta är en Property som hämtar alla items i grid:

private List<int> ItemIds
{
     get
     {
          List<int> list = new List<int>(); 
          grid.MasterTableView.AllowPaging = false;
          grid.MasterTableView.Rebind();
     foreach (GridDataItem item 
            in grid.MasterTableView.Items)
          {
       string id = item["Id"].Text.Trim();
              int itemtId = Convert.ToInt32(id);
              list.Add(itemId);
           }
      return list;
      }
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...

%d bloggers like this: