Uppföljning till automatisk installation av Sharepoint utvecklingsmiljö på Windows 7

By Anatoly Mironov