CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigouros Astonishing SHarepoint :)

Tillgänglighet i SharePoint

From 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet inkluderad i svenska diskrimineringslagen. Detta krav på tillgängligt webbinnehåll ställer högre krav på SharePoint-baserade webbplatser i offentliga sektorn (och helst i alla webbplatser). Regler och riktlinjer för tillgänglighet på webben är definierade av W3C i ett dokument som heter: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 vilket finns i en auktoriserad översättning på svenska: Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0. (Gjort av Funka)

Hur ska vi tänka om Tillgänglighet i SharePoint

Som vilket webbaserat system som helst bör man i SharePointlösningar tänka på tillgänglighet i alla faser av projektet. Liksom säkerhet och prestanda, finns Tillgänglighet med både i Design- och arkiktekturfasen, i utvecklingen, i lanseringen och utbildingen samt i förvaltningen av ett system. Det ska finnas med Governance-modellen.

SharePoint är såklart inte ett vanligt webbsystem, utan det är ett stort metasystem. Vi kan dela in det i tre lager för att kunna hantera problem som kan uppstå:

Tre lager av SharePoint som påverkar tillgänglighet.

”Sköldpaddor hela vägen ner”: Tre lager av SharePoint som påverkar tillgänglighet: Platform, Egna Lösningar och Använarinnehåll

 1. Platform (SharePoint-standarduppsättning). Microsoft har varit med och skrivit WCAG 2 och gör kontinuerliga förbättringar för tillgänglighet. Tillgänglighet i olika delar – olika features – i SharePoint varierar starkt. Ett exempel är att tabeller har minskat i sid-layouter. Ett annat exempel är att “Tags and Notes”-webparten (som har haft rentutav ogiltig html-markup) tas bort i SharePoint 2016 Preview.
 2. Egna lösningar/anpassningar (allt från tunga farmlösningar, masterpages, page layouts till enkla Content Editor Webparts). Vi, som konfigurerar och anpassar SharePoint, bör alltid tänka på tillgänglighet. Det ska vara självklart som arbete med prestanda och säkerhet. I varje projekt mäter vi och följer upp prestanda och säkerhet. På lika stort allvar måste vi ta tillgänglighet. Det är av fördel att ha riktiga tillgänglighetstester i en leverans.
 3. Användarinnehåll (redaktionellt material, newsfeed, listinnehåll, blogginlägg mm). Med hjälp av utbildning och intern marknadsföring bör man höja medvetenheten kring tillgänglighet. Ett av tydliga exemplen är att lägga till en beskrivande text på varje bild (som är ej dekoration). Vi, SharePointutvecklare, ska också skapa verktyg för att hjälpa redaktörer och vanliga användare att upptäcka tillgänglighetsbrister).

Onpremifying SharePoint apps

onpremify-001

We want to make an app available in SharePoint OnPrem, we want to onpremify it. Rethink SharePoint apps and provisioning SharePoint artifacts.

It has been a while since I updated my blog – Chuvash.eu. I had my vacation, I visited the sunny and green Chuvashia. Now I am back and I am looking forward to an awesome SharePoint Autumn. One of the first things I had to deal with in this SharePoint Autumn was Onpremifying of a SharePoint Online App. We have an app that has gained popularity and we want to make it available for SharePoint OnPrem. There is no such word Onpremify (yet?), I know, it is a Swenglish happy word making (onpremifiera), but I like the word “onpremify” a lot.

There is still uncertainty around the purpose of SharePoint apps. One app type, though, has been used a lot in our company: an app that provisions SharePoint Artifacts – that creates SharePoint Applications. What I mean by SharePoint Applications can be read in my blog post:

 • What is a SharePoint Application (Not written yet).

The successful app type creates SharePoint Applications – by provisioning needed SharePoint artifacts (Fields, Content Types, Lists, Page Layouts, Styles, Scripts, Web Parts, Pages…). Often it is a one time job: When the SharePoint application is provisioined, it is finished.

onpremify-002

When you’re about to onpremify such an app, you have three main choices:

 1. Install app in OnPrem. Requires the App Infrastructure in place and a separate build of the app (15.0.0.0 version)
 2. Make a parallel version of the app using a farm solution (not good at all)
 3. Invoke the provisioning code from a console app (I recommend this one)

The choice 1 might seem obvious, but not all companies have a functioning app infrastructure (a dedicated server for Provider Hosted apps, S2S Trust and Governance around it). The choice 2 splits your app into two variants and makes it hard to maintain.

On the other hand, the choice 3 might seem crazy, when you hear it for the first time. A Console App? But give it time, think about it. The idea comes from the awesome SharePoint Provisioning Library SPMeta2, where the Model (SharePoint Artifacts) and Executing are separated. Your model for Fields, Content Types, and Lists and so on, is an agnostic code based definition that can be used for SSOM and CSOM, for SharePoint 2013, SharePoint Online, SharePoint 2016 and SharePoint 2010. SPMeta2 eliminates the need for XML and wsp packages.

So my recommended approach for onpremifying SharePoint apps where the main goal is to provision SharePoint Applications is to move the provisioning code into a separate VS Project. The SharePoint App Project (mainly AppManifest.xml) remains the same, The App Web Project is made to a “stupid” interface that invokes the Provisioning Library. We also create a new interface – a Console App. You can replace the console app with a Windows Application, a Web Application, PowerShell Script, An admin page in Central Admin – whatever suits you. The Console app can be used not only in OnPrem, but also in SharePoint Online.

SPMeta2 vs. PnP vs. Own Framework

Every developer with Self-Respect uses a framework for provisioning SharePoint artifacts. It might be some own utilities or preferably public framework, because you don’t want to repeat yourself, especially in SharePoint. When SPMeta2 and PnP are available it is not smart to reinvent the wheel. I usually recommend to use one of them. I personally prefer SPMeta2 because… mainly because it is more complete and consistent. Read more about SPMeta2 vs. PnP comparison.

How Office365Mon’s Free Services Got Me a Refund on my SharePoint Online Bill

Anatoly Mironov:

Good tip for monitoring uptime of Office 365.

Originally posted on Share-n-Dipity:

One of the original goals I always had for Office365Mon was the hope that at some point it should be able to monitor enough outages to qualify me for a refund on my Office 365 monthly charges.  For those of you who aren’t familiar, Office 365 has a guaranteed uptime service level agreement (SLA) of 99.9%.  When the availability is less than that you are entitled to a refund.  The exact amount of the refund varies based on how long your service was unavailable, among other things.  For complete details on Microsoft’s SLA you should visit this link:  http://microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=37 and download the document for your language.

In my case, the dream became reality last weekend when I got both email and text notifications from Office365Mon that my SharePoint Online site was down.  It’s not uncommon to get these notifications but they’re generally fairly short lived and since I’ve started Office365Mon…

View original 327 more words

Androidapp som pratar med SharePoint

Idag har vi kompetensdag på Bool: #booldevday. I min grupp ska vi utveckla en mobilapp för Android. Vi har hittat på ett följande case:

Case

Ett fiktivt företag Takana är oberoende bostadsinspektörer. De inspekterar bostäder när någon flyttar ut… Varje inspektion är kopplad till en bostadsadress. Den stämplas med dagens datum och inloggade användaren (från Azure AD).  En inspektion innehåller en bedömning (kommentar) och kan innehålla anmärkningar. Varje anmärkning har en beskrivning och en bild (ej obligatoriskt). En anmärkning kräver en åtgärd. En inspektion utan anmärkningar innebär en godkänd överlämning och behöver inga åtgärder.

En inspektion godkänns av administratörer i SharePoint Online i desktop-versionen.

Takana använder SharePoint Online. Det finns en dedikerad site för inspektioner och en lista just för inspektioner och en lista för anmärkningar.

Anställda har androidtelefoner. Det är inte sällan man har inte tillgång till nätet på byggarbetsplatser. Det är ett krav att det ska fungera offline och synkroniseras när man får uppkoppling med mobilt internet.

Vårt team

Vi är passionerade med att jobba med SharePoint och SharePoint Online, men vi är nya i mobilapputveckling. Det blir skoj att testa SharePoint APIer i Androidprojekt. I mitt team ingår Dan Saedén (https://github.com/rlv-dan) och Mattias R.

Våra verktyg

Vi använder Android Studio, en Nexus 9 för att debugga och Github for Windows

Statusuppdateringar

Vi uppdaterar om status i vår grupp på Yammer och Twitter med hashtaggen #booldevday02 (vår grupp) och #booldevday (vår komptetensdag). Den här bloggposten kommer också med största sannolikhet uppdateras under dagen.

Fakta och endpoints

Vår repo på Github ligger under https://github.com/mirontoli/andpoint

SharePoint Online-instansen är under https://takana14.sharepoint.com/booldev2/Lists/Anmarkning

Länkar

Office365 SDK Android Start

SDK for Android

SharePoint ListClient in Office365 SDK for Android

DevCamp Android

Set up Android for working with List Items

Resetting SharePoint Search Configuration Cache

Now it is the second time it happens that the search cannot return any results. This hickup is rare but it happens. To solve it I had to follow these steps:

 1. Stop the Timer Service
 2. Clear the configuration cache
  1. Find in \ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config the folder where the file cache.ini exists
  2. Delete every file from this folder EXCEPT cache.ini
  3. Open cache.ini, delete the content and put ’1′ (without the quotes) in it and save the file
 3. Restart the Timer Service
 4. Index reset
 5. Full crawl

Source: ITIDea. The linked blog post saved my afternoon today. Thank you, Anita Boerboom.

Why Swedish matters

I Sverige är engelskan är väldigt stark. Speciellt i IT-branschen är vi vana att ha i princip allt på engelska, från kommentarer i koden till stora upphandlingar, rapporter och dokumentation. Trots det ser jag ett stort behov av att kunna prata om IT på svenska. Det gäller både lokala företag och globala företag. Det finns flera anledningar:

 • Företag i Sverige följer svenska lagar som är skrivna på svenska, för att leva upp till kraven ska man kunna formulera sig på svenska.
 • Modersmål eller det språk som man använder mest i vardagen (gäller mig bland annat) är den snabbaste vägen för kommunikation som ger en högre grad av nyansering. Att kunna nyansera krav och önskemål tidigt i projekt är guld värt (enligt många av mina korrespondenter). Man behöver spendera mindre tid på att formulera och tolka krav.
 • En mer ideologisk anledning (men en viktig sådan) är att vi som bor i Sverige har skyldighet att utveckla och hålla svenskan levande, inte minst inom IT-sektorn.

Svenska är en stor möjlighet för att verkligen ge mervärde till våra kunder, möta dem på hemmaplan, prata ett gemensamt språk.

Startpunkten till den här diskussionen har varit en ny webinar som jag planerar hålla den 14 april kl 10. Webinarens titel är SharePoint i molnet.Det finns ganska mycket information om SharePoint Online och Office 365 på engelska. Det är dock ganska sparsamt med information på svenska.

https://www.eventbrite.com/e/sharepoint-i-molnet-tickets-15976529229

Det här är det som väntar dig som vill delta i webinaren:

Intresset för SharePoint Online och Office 365 växer allt mer. Vad behöver man tänka på när man ska använda SharePoint i molnet, vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna.

I den här webinaren pratar vi även om skillnaderna mellan SharePoint Online och SharePoint 2013. Vi bjuder in till en webinar med öppen diskussion för era frågor.

Den här webinaren är för er som:

– Vill veta mer om SharePoint Online.

– Vill lyssna och diskutera det på svenska.

– Vill höra om andras erfarenheter och tankar kring det.

Detaljer om hur man deltar i webinaren kommer lite senare.

Publishing Visio drawings as SVG

svg-004

In my post yesterday I showed how to publish Visio files as html image maps. That was one of the alternatives. Today I’ll present how to use SVG to achieve the same goal: publish Visio diagrams in SharePoint without having the Enterprise license. There are some alternatives:

 1. Show Visio diagrams as pdf files on SharePoint Pages
 2. Embed Visio diagrams as html image maps – Read more in my previous blog post
 3. Embed Visio diagrams as svg pictures – This blog post.
 4. Link to Visio files that are opened using Visio Web Viewer in a new browser tab.

SVG

SVG stands for scalable vector graphic, it is a xml-based format for defining images. It is supported in all modern browsers. Because SVG can be part of a page markup, it can be easily embedded into SharePoint.

Visio

In Visio you can save a drawing as SVG. Thanks to my smart colleague: Dan Saeden. So the process of exporting and embedding a drawing is almost the same as for an image map. An improvement is that you don’t have to update the html markup and you don’t need to upload or base64-encode any pictures. It’s all in the markup (DOM). See some screenshots below.

Advantages and Disanvantages

Compared to image maps and other methods, we get following advantages:

 1. It is scalable (not pixelish) – you can show it in a small screen, and a big screen.
 2. Only markup is needed (xml), no need for uploading images
 3. No additional bandwidth is required for downloading images to the browser
 4. No need for updating html structure, easier to explain how to do it.

There are also some disanvantages:

 1. Complex SVG files increase the DOM complexity and it may affect the performance in browser
 2. No support for older browsers: In IE8 it won’t work

svg-000

How to

Use your drawing of choice:

svg-001

Save it as an SVG file:

svg-002

Add a Script Editor Web Part to a page and paste the content of the svg file (open it in a text editor):

svg-003

That’s it:

svg-005

Summary

Visio files can be exported to many different formats. SVG is a great modern html standard for graphics that acts as a part of the DOM. It still requires a manual process of exporting and putting it on a SharePoint page, but it is a good way to make it modern, fast and even responsive (with some additional css). Editors don’t need to adjust the markup, only copy it.

Publishing Visio diagrams as html image maps

imagemap-014

I got a question from a customer: We have our processes defined in Visio, we don’t have SharePoint Enterprise CALs to use the Visio webpart. We have links in process maps. What can we do?

Well there are three five ways to solve this business need:

 1. Find money for SharePoint Enterprise – Very expensive
 2. Show Visio diagrams as pdf files on SharePoint Pages – Expensive.
 3. Embed Visio diagrams as html image maps – Least expensive
 4. Embed Visio diagrams as svg pictures – Separate blog post.
 5. Link to Visio files that are opened using Visio Web Viewer in a new browser tab.

If the business needs other features available only in Enterprise, just use the solution 1. Stop reading.

If you are looking for alternatives, then consider pdf and image maps. I have seen projects where pdf files were embedded in the SharePoint Pages. It required a pdf plugin in IE, a lot of time to make it look the same in different browsers and the scroll and fixed size was still there. It was expensive because of the development and configuration time.

In this blog post, I want to show the alternative number 3: embedding Visio diagrams as html image maps. This is only a Proof-of-concept so far.

Image Maps

Image maps are an old html fellow that can contain links on an image. Links can be connected to areas using coordinates. During a brainstorming session, we thought: what if we define image maps using Gimp or some other graphic tool. This manual procedure is not good when it is time to update the diagrams: it will require a lot of manual work to keep it up to date. So we need to be able to export a Visio diagram to an image map.

Visio

Actually Visio lets you export a diagram as an image map. All you need is to save it as as web page. Just to demonstrate I created a simple drawing:

imagemap-001

Then I added a hyperlink to a shape:

imagemap-002

Then I saved it as a web page:

imagemap-003

Getting the actual image map

The web page that Visio creates, is a frameset:

imagemap-004

So the actual content (the image map) is inside the _files folder:

imagemap-005

You can find the filename of the image map html by reading the main page (Process-Main.html in my case). Usually it is png_1.html (for the first Visio page):

imagemap-006

In the page where you want publish the process diagram, add a script editor webpart (or a content editor webpart):

imagemap-007

Edit snippet, as usual:

imagemap-008

Now you have to copy image tag and the map tag from the html:

imagemap-009

Paste it into the Script Editor:

imagemap-010

The image tag points to an image that is present in the same folder: png_1.png. We can upload it to a library and update the src attribute. In my case, to test it quickly, and because my image is not big, I’ll create a base64 string of that image using an online tool – dataurlmaker:

imagemap-011

Update the src attribute in the Script editor webpart:

imagemap-012

That’s it, now we have an image map, a drawing that has clickable elements with links to subprocesses:

imagemap-013

Summary

This is a proof-of-concept that I will share for publishing Visio drawings as html image maps. It works even in SharePoint Foundation (!). The publishing and republishing involves these three steps:

 1. Save a Visio file as a webpage (for new and updated files)
 2. Copy html parts to a SharePoint page
 3. Update the image reference

The steps are not aimed for end users. But given that you have clear instructions and guidelines how to publish drawings in SharePoint, even editors with basic knowledge about html can do it. This approach lets you keep Visio files as the source and update the process pages in SharePoint quite easy.

Next step

If this method works in a real environment, next step would be to create a tool for automatic conversion of Visio files to image maps.

Struggling with Taxonomy in CSOM

The parts of the CSOM for updating Taxonomy fields are really cumbersome. I mean, look at this code, nicely provided by Vadim Gremyshev (@vgrem). To set a value in a taxonomy field we have to assemble a text representation, and adding a “fake” lookup id.

What is needed is a wrapper for handling Taxonomy fields. SPMeta2 and PnP don’t seem to have it yet.

Another issue that I have struggled with today was the missing Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.dll. If you see this error (set customErrors=”Off” in the Web.config), then you have update the reference in the Visual Studio project:

missingtaxonomy-002

Open Properties for the reference called: Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy and ensure that Copy To Local is set to True:

missingtaxonomy-003

For some reason, this reference added through “App for SharePoint Web Toolkit” nuget package adds a reference to an assembly from your computers GAC.

A new Chuvash keyboard layout

The Chuvash keyboard layout has been the Russian keyboard layout with 4 Chuvash letters that are typed by pressing the right Alt button plus the base letter. Some of the arguments have been

 1. Users don’t need to switch or learn a new keyboard layout. They can keep on typing Russian texts and sometimes Chuvash texts
 2. It is easy to communicate about how the right Alt button works. The Right-Alt-technique is also used in Esperanto, Polish and other languages.
 3. The letters are placed according the labels

Recently two major events happened that made the question about the Chuvash keyboard layout important:

 1. We are working on a Chuvash keyboard for iOS. There we have less place and we have to remove rare Russian letters from the first keyboard screen. There are no physical labels. So we can rethink the whole keyboard.
 2. chuvash.org finally moved from latin equivalents with diacritic marks to Cyrillic letters (Cyrillic extended script). Therefore we need to update users’ keyboard layouts

I’ll write a separate post about the Chuvash Keyboard for iOS. One of the important things we made during that work was to find the frequency of the Chuvash letters. This was used to design the keyboard layout.

Here is the most recent version of the keyboard layout (first screen):

cv-kbd-ios

These are the principles for placing the letters:

 • The most used letters are in the middle.
 • Consonants and vocals come after each other. We tried to avoid many consonants after each other.
 • The letters are often in the same area as in the Russian keyboard layout (but it is not so important)

Now to the physical keyboard

When it is possible on a virtual keyboard, wouldn’t it be worth trying on a physical keyboard? Knowing the “best” layout, we can implement it for a physical keyboard. Let’s do it for xkb. xkb is a keyboard system for Linux. I wrote a few articles on that topic.

Many minority languages in Russian use the Russian keyboard layout plus their Cyrillic letters instead of numbers (Bashkir, Udmurt, Kalmyk) or Right-Alt-combinations (Chuvash, Sakha, Komi…). Two other languages have their own keyboard layouts for primary keys: Tatar and Ossetian. Ossetian language has only one extra letter. The Tatar alphabet contains a few more. Let’s look at the Tatar keyboard layout for xkb:

tatar-xkb-kbd

The Tatar keyboard layout uses their letters on the primary keys and puts the Russian letters in the Right-Alt-combinations. It allows:

 • A quicker typing in Tatar
 • And access to Russian letters, because they are part of the official Tatar alphabet, but they are only used in Russian loanwords. The placement of those rare Russian letters are the same as in the Russian layout (except that they are accessible by pressing the Right-Alt button).

Now the Chuvash keyboard layout for Linux and Windows is as follows:

chuvash-xkb-kbd

When I use it, I always press the Right-Alt, because the ӑӗҫӳ in Chuvash are very common. So the Right-Alt is not an exception, rather that a regular typing behaviour. Some Chuvash frequently used Chuvash letters (х, й, э) are placed too from the middle. Some rare letters (ф, ц, ж, о, г, щ) are too “near”.

So let’s change it. If we just take the keyboard layout designed for iOS and put the rare Russian letters “behind the Right-Alt button”, then we’ll get this:

chuvash-xkb-kbd-2015

This keyboard layout will demand some time to learn, but once learned, it will provide

 • a better and quicker typing in Chuvash,
 • less pain in the right thumb,
 • and, perhaps, less Russian loanwords caused by laziness.

Regarding the learning, it could be facilitated using keyboard stickers, printed for Chuvash keyboards. Here is how Russian stickers look like:

The xkb code for the new Chuvash keyboard layout

// Chuvash Keyboard Layout that is organized according the letter frequency of Chuvash
// Author Anatoly Mironov @mirontoli
// Last changes: 2015-01-03
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "cv" {
  include "ru(winkeys)"

  name[Group1]= "Chuvash";

  key.type[group1]="FOUR_LEVEL";


  key <AD01> {[ U04F3, U04F2 ]}; // ӳ
  key <AD02> {[ Cyrillic_shorti, Cyrillic_SHORTI, Cyrillic_tse,   Cyrillic_TSE ]}; // й, ц
  key <AD03> {[ Cyrillic_u,    Cyrillic_U ]}; 
  key <AD04> {[ Cyrillic_ka,   Cyrillic_KA ]}; 
  key <AD05> {[ Cyrillic_ie,   Cyrillic_IE ]}; // е, ё
  key <AD06> {[ Cyrillic_en,   Cyrillic_EN ]}; // 
  key <AD07> {[ U04D7,      U04D6 ]}; // ӗ
  key <AD08> {[ Cyrillic_ha,   Cyrillic_HA ]};
  key <AD09> {[ Cyrillic_sha,   Cyrillic_SHA, Cyrillic_shcha,  Cyrillic_SHCHA ]};
  key <AD10> {[ Cyrillic_ze,   Cyrillic_ZE ]}; 
  key <AD11> {[ Cyrillic_ghe,   Cyrillic_GHE ]};

  key <AC01> {[ Cyrillic_be,   Cyrillic_BE, Cyrillic_ef,   Cyrillic_EF ]}; 
  key <AC02> {[ Cyrillic_yeru,  Cyrillic_YERU ]}; 
  key <AC03> {[ Cyrillic_ve,   Cyrillic_VE ]}; 
  key <AC04> {[ U04D1,      U04D0 ]}; // ӑ
  key <AC05> {[ Cyrillic_el,   Cyrillic_EL ]};
  key <AC06> {[ Cyrillic_a,    Cyrillic_A ]}; 
  key <AC07> {[ Cyrillic_er,   Cyrillic_ER ]}; 
  key <AC08> {[ Cyrillic_o,    Cyrillic_O ]  };
  key <AC09> {[ Cyrillic_pe,   Cyrillic_PE ]  };
  key <AC10> {[ Cyrillic_e,    Cyrillic_E, Cyrillic_zhe,   Cyrillic_ZHE ]}; 
  key <AC11> {[ Cyrillic_de,   Cyrillic_DE ]};   

  key <AB05> {[ U04AB,      U04AA ]}; // ҫ
  key <AB06> {[ Cyrillic_i,    Cyrillic_I ]};
  key <AB07> {[ Cyrillic_te,   Cyrillic_TE ]}; 
  key <AB08> {[ Cyrillic_softsign,Cyrillic_SOFTSIGN, Cyrillic_hardsign,Cyrillic_HARDSIGN ]};
  key <AB09> {[ Cyrillic_yu,   Cyrillic_YU ]}; 

  include &quot;level3(ralt_switch)&quot;
};

Windows

To create a custom keyboard layout for Windows is easy, but it is hard to contribute to Windows official releases. We only need to install the Microsoft Keyboard Layout Creator.

This is how the new Chuvash Keyboard layout looks like in Windows (Chuvash 2015.1)

chuvash-win-kbd-normal

chuvash-win-kbd-shiftl

chuvash-win-kbd-altgr

Dead keys

Discovering SharePoint

And having fun doing it

Bram de Jager's SharePoint blog

My view and thoughts on SharePoint.

My programming life

and everything in between

SharePoint Development Lab by @avishnyakov

It is a good place to share some SharePoint stories and development practices.

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Paul J. Swider

Create! Action! Inspire!

Mai Omar Desouki - Avid SharePointer

Egyptian & Vodafoner - Senior SharePoint Consultant

Alexander Ahrens

MCPD | SharePoint | Web Development | JavaScript | .NET

Cameron Dwyer | SharePoint, Outlook, OnePlaceMail

OnePlaceMail, SharePoint, Outlook & Life's Other Little Wonders

.:paul.tavares:.

Me and My doings!

Share SharePoint Points!!

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan.com

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode, ya mama

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 281 other followers