CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Komma åt andra tabeller via foreign keys i LINQ

I stället för att köra join-statements i LINQ som jag visat i ett av mina tidigare inlägg, kan man utnyttja inbyggda möjligheter att komma åt saker via foreign keys. Jfr de här två:

var q = from s in ctx.Staffs
    join si in context.StaffOnCourseInstances
    on s.uid equals si.uid
    where si.CourseInstanceId == 1435
    select new { s.adAccount };

och

var q = from c in context.StaffOnCourseInstances
    where c.CourseInstanceId == 1435
    select new { c.Staff.adAccount };

Visst är den andra varianten mycket smidigare och lättare att förstå och uppdatera vid behov. De tabeller som står i relation till den utgångstabellen kan lätt kommas åt via själva namnet på tabellen som har foreign key i den utgångstabellen. c.Staff.adAccount innebär att vi hämtar relaterade tuplar i tabellen Staff och väljer kolumnen adAccount.

One response to “Komma åt andra tabeller via foreign keys i LINQ

 1. Pingback: join i LINQ « Sharepoint. Huvudvärk och smärtstillande.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Coder, Speaker, Author

Office 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Paul J. Swider - RealActivity

RealActivity is a specialized Microsoft healthcare services and solution advisory firm.

Cameron Dwyer | Office 365, SharePoint, Outlook, OnePlace Solutions

Office 365, SharePoint, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

| Blockchain | Serverless Architecture | Microservices Architecture | DevOps | AWS Lambda | Teraform |

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know about SharePoint - CommunicoCuspis

%d bloggers like this: