Återskapa koppling till login i DB efter restore

By Anatoly Mironov