defaultvärde på parametern i powershellfunktioner

By Anatoly Mironov