CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: Databas

Viss hjälpinnehåll

Om det strular med att visa hjälpinnehåll, följ denna beskrivning för att lösa det.
Du måste ge rättigheter på procedure som heter proc_EnumResourcesAtScope på Sharepoint-AdminContent-databasen:

GRANT EXECUTE ON " proc_EnumResourcesAtScope" TO "contoso\SP_Apppool"

Återskapa koppling till login i DB efter restore

Om du har kört restore på en databas, så kan det hända att det inte går att ändra rättigheter, och den login du använt inte kan se databasen. SQL Server spottar ut felmeddelandet med kod 15023:

The database is not accessible. (Object Explorer)

Om det är WebService som i sin tur anropar databasen, kan det komma ett sådant felmeddelande:

The underlying provider failed on Open.

Lösningen är att uppdatera kopplingen. Hämtat från denna blog.

USE YourDB
GO
EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'your_login', NULL, 'YoUrPaSsWoRd'
GO

Eller bara:

sp_change_users_login 'auto_fix', 'your_login'

Det här är hämtat från forumet: SQLServerPerformance.com

När du har kört det kommer det stå i Messages:

The row for user 'your_login' will be fixed by updating its login link to a login already in existence.
The number of orphaned users fixed by updating users was 1.
The number of orphaned users fixed by adding new logins and then updating users was 0.
Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...