CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Flaggor i powershellfunktioner

Har länge letat efter möjligheten att skriva funktioner med egna flaggor på ett enkelt sätt. “Flaggor” (flags) är namngivna parametrar. Följande kommando har flaggor: -Identity, -WebApplication och -GACDeployment.

Install-SPSolution -Identity contoso.portal.wsp -WebApplication http://contoso -GACDeployment

Låt oss titta på ett gammalt exempel:

function hello($firstname, $lastname) {
  Write "Hello $firstname $lastname"
}

Men är det inte jobbigt sedan att komma ihåg i vilken ordning parametrar kom. Tänk om någon skriver fel. Lösningen är flaggor. Det roliga är att du behöver inte göra så mycket mer, du som använder en funktion. Skriv:

hello -firstname Gregor -lastname Samsa

Så inparametrar omvandlas automatiskt till flaggor. Bara byt $-tecknet mot bindestreck. Sedan kan du skriva i vilken ordning som helst:

hello -lastname Samsa -firstname Gregor

En ytterligare häftig grej att booliska flaggor:

function helloInColor($firstname, $lastname, [switch]$red = $false, [switch]$green = $false) {
  $greeting = "Hello, $firstname $lastname"
  if($red) {
   Write-Host -ForegroundColor Red $greeting
  }
  if($green) {
   Write-Host -ForegroundColor Green $greeting
  }
}

Den switchen gör att du inte behöver stoppa in $false eller $true explicit (helloInColor -green $true), utan det räcker med helloInColor -green.

Nu kan du kombinera dina inparametrar hur mycket du vill:

helloInColor -firstname Gregor -lastname Samsa -green
helloInColor -green -firstname Gregor
...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Coder, Speaker, Author

Office 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Paul J. Swider - RealActivity

RealActivity is a specialized Microsoft healthcare services and solution advisory firm.

Cameron Dwyer | Office 365, SharePoint, Outlook, OnePlace Solutions

Office 365, SharePoint, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

| Blockchain | Serverless Architecture | Microservices Architecture | DevOps | AWS Lambda | Teraform |

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know about SharePoint - CommunicoCuspis

%d bloggers like this: