CHUVASH.eu

CHunky Universe of Vigourous Astonishing SHarepoint :)

Tag Archives: guide

Kombinera två SharePoint-listor i PowerBI

Det här är en enkel guide på svenska om hur du kan ladda in data från två eller fler listor i SharePoint och lägga ihop dem till en.

Scenariot är följande. Du har två eller fler sajter i SharePoint Online som har var sin lista (med samma kolumner). Du vill ladda in data från båda och se en aggregerad/summerad version. Alternativet är att ha en delad lista, men ibland (av behörighetskäl eller av behovet för smärre anpassningar av enskilda listor), ligger det i separata listor/sajter.

För enkelhetens skull, har jag följande demouppsättning:

  • Två enkla listor i samma sajt:
    • ShapesA
    • ShapesB
  • Listorna innehåller två exakt likadana kolumner
    • Shape
    • Color
Första listan
Andra listan

Målet är att addera raderna ifrån två listorna till en större lista.

Power BI

Att läsa in SharePoint-listor in i Power BI är ganska enkelt. Starta Power BI Desktop på din Windows-dator.

Man börjar med Get Data…
Filtrera på SharePoint och välj SharePoint Online List
Klistra in länken till din sajt
Välj listorna
Viktigt! Tryck på “Transform Data” först
Radera alla kolumner du inte behöver. Gör det på båda listorna.

Nästa steg är det vikigaste i den här guiden: Kombinera de här två listorna: Append Queries

Append Queries
Välj “Append Queries as New”
Välj lista 1 och lista 2 och klicka på OK
När den är färdig, klicka på Close & Apply

Den kombinerade datan ligger i “Append1”

Append1

Resten är “bara” visualisering. “Bara”, eftersom det hårdaste jobbet (Tranformation, kombinering) är redan bakom oss. Testa olika alternativ.

Visualisering

Ett exempel är Treemap:

Treemap
För att få till Treemap i det här exemplet behövde jag ha Title (=Shape) både i Group och Values

Summering och reflektion

Den här guiden visar hur man kombinerar (lägger på) två listor och jobbar med dem som om de vore en lista. Hör av dig om det har varit till hjälp eller om du har frågor eller funderingar.

Själva behovet är verkligt. I SharePoint har det alltid varit en utmaning att samla ihop datan från olika sajter och listor. Vi har använt oss av söken (med Sökcenter och DisplayTemplates) och andra tekniker. Visst vore det enklare att ha det samlat i en central databas eller en lista. Det är dock en viss frihet att låta olika organisatoriska enheter “äga” sina delar (användare kan justera sina vyer, ordna formatering, lägga till extrakolumner och annat trevligt). Aggregeringsbehovet kan nu, med Power BI, lösas på ett relativt smidigt och användarvänligt sätt.

Configuring VirtualBox for SharePoint-Hosted Apps

Recently I have switched from VMWare to VirtualBox for my SharePoint Development. So far it really works good. I have prepared this guide for configuring VirtualBox for SharePoint-hosted apps. That means we need a new adapter with a static ip address. All the steps done inside the virtual machine are applicable for VMWare and Hyper-V, too. This guide does not cover the full configuration of the app environment, it covers only the network and dns settings needed for SharePoint-hosted apps on Premises in a Development machine.

In VirtualBox open Preferences:

002-vbox

In Preferences, click on Network, then on Host-only Networks, click on “plus”

003-vbox

After a new host-only Network adapter has been created, click on the screwdriver image to configure the network:

004-vbox

Remember this ip address, you can alter it, of course. Or use this: 192.168.64.1, then you can have the same settings in your environment as I have:

005-vbox

Go on to the settings for your Virtual Machine. Enable Adapter 2, as shown on the picture below.

006-vbox

The rest are the settings in your virtual machine. Open Network Connections in the Control Panel. For the newly added Network Adapter (Ethernet 2), open Properties:

007-vbox

Then open Properties for “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”

008-vbox

Remember the ip address for you VirtualBox host-only Network? I have 192.168.64.1. Increment the last number (192.168.64.2) and use it as the ip address for your adapter. The default gateway is 192.168.64.1 as the the VirtualBox host-only Network. The DNS Server should be the same as the virtual machine, the same adapter: 192.168.64.2:

009-vbox

Open DNS Manager, right-click on Forward Lookup Zones and start the New Zone Wizard by clicking on “New Zone…”:

010-vbox

Follow the steps in the wizard:

011-vbox

Choose “Primary Zone”:

012-vbox

Keep the default setting: “To all DNS Servers running on domain controllers in this domain:

to-all-servers-vbox

Write your app domain. I use takanaapps.local:

014-vbox

Choose “Do not allow dynamic updates”:

015-vbox

Then finish the New Zone Wizard:

016-png

In the new forward lookup zone (takanaapps.local), add a new wildcard cname entry (alias):

017-vbox

Just add an asterisk and point it to your main domain (takana.local in my case):

018-vbox

After that you should be able to ping any subdomains of your app domain (xyz.takanaapps.local, abc.takanaapps.local):

019-vbox

When you start adding apps to your sites, you should add app sites to your local intranet zone (to be automatically signed in in apps webs). This setting in IE will affect Chrome as well. Go to the Options in the Internet Explorer:

020-vbox

In the Security tab -> Local Intranet, click on Sites:

021-vbox

Click on Advanced button:

022-vbox

Add your new app domain with an asterisk in front of it to the “Websites” of the Local Intranet:

023-vbox

Sources

Windows 8: shutdown button on your start and desktop


If you think that “Go to corner” -> Settings -> Power -> Shut down are three steps to much if you just want to shutdown your Windows 8 machine, than do as I did: create a shortcut on you desktop and a tile on your start screen.

Create a shortcut as usual:

Write in the location field:

shutdown /s /t 0

Name it something, why not “shutdown”?

Change the default icon:

There it is. Now we can pin it to Start:

Done. Now, if you want to shutdown, you have to click only once:

 

Enjoy!

Daniel Chronlund Cloud Tech Blog

News, tips and thoughts for Microsoft cloud fans

Вула Чăвашла

VulaCV - Чăвашла вулаттаракан сайт

Discovering SharePoint

And going crazy doing it

Bram de Jager - Architect, Speaker, Author

Microsoft 365, SharePoint and Azure

SharePoint Dragons

Nikander & Margriet on SharePoint

Mai Omar Desouki

PFE @ Microsoft

Cameron Dwyer

Office 365, SharePoint, Azure, OnePlace Solutions & Life's Other Little Wonders

paul.tavares

Me and My doings!

Share SharePoint Points !

By Mohit Vashishtha

Jimmy Janlén "Den Scrummande Konsulten"

Erfarenheter, synpunkter och raljerande om Scrum från Jimmy Janlén

Aryan Nava

DevOps, Cloud and Blockchain Consultant

SPJoel

SharePoint for everyone

SharePointRyan

Ryan Dennis is a SharePoint Solution Architect with a passion for SharePoint and PowerShell

SharePoint 2020

The Vision for a Future of Clarity

Aharoni in Unicode

Treacle tarts for great justice

... And All That JS

JavaScript, Web Apps and SharePoint

blksthl

Mostly what I know and share about...